Iskanje

Zadnjih 50 objav

NaročnikNaziv naročilaŠt. objave - portalŠt. objave - TEDDatum objave odločitve
ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.JPE-SV-371/16 – Nabava zaporne armature, odvajalnikov kondenzata in rezervnih delov po sklopihJN007692/2016-W0123.01.2017
MINISTRSTVO ZA OBRAMBONakup aktivnih glušnikov (AG) in nadomestnih delov za AGJN007613/2016-B012016/S 233-42406423.01.2017
ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.JPE-LOG-330/16 – Sukcesivne dobave tesnilJN005444/2016-W0123.01.2017
OŠ JAKOBSKI DOLSUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVILJN005826/2016-W0123.01.2017
OBČINA KAMNIKStari grad - obnova kletiJN007232/2016-W0123.01.2017
NEK d.o.o.Rekonstrukcija OPCJN006064/2016-E012016/S 194-34948023.01.2017
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTUROA-144-16; Gasilsko vozilo za gašenje in reševanje v predorih.JN007220/2016-B012016/S 220-40073623.01.2017
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTUROA-59/16; IDP rekonstrukcije G2-102/1038 Bača–Dolenja Trebuša od km 6.500 do km 8.500JN001235/2016-B0123.01.2017
SNG DRAMA LJUBLJANAPrevozi 2017/19JN000045/2017-W0123.01.2017
KGZSTisk in dostava časopisa Zelena deželaJN000119/2017-W0123.01.2017
OŠ MIRENDobava konvencionalnih in ekoloških živilJN007372/2016-B012016/S 225-40977220.01.2017
DARS d.d.Vzpostavitev sistema poslovnega obveščanjaJN007571/2016-W0120.01.2017
SENG d.o.o.LOT A - gradbena dela za zajetje, strojnico z iztočnim kanalom in priključkom cevovoda ter hidromehanska oprema za mHE KnežaJN004282/2016-W0120.01.2017
SENG d.o.o.MHE KNEŽA - LOT TG - izvedba turbinskega agregata po sklopihJN005240/2016-W0120.01.2017
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠEVNICANAKUP GASILSKEGA VOZILA GVV-1JN000085/2017-W0120.01.2017
SIMBIO d.o.o.Dobava potrošnega materiala za tovorna vozilaJN007559/2016-B012016/S 231-42065220.01.2017
SB Novo mestoFIZIČNO VAROVANJE KOMPLEKSA SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVO MESTOJN008014/2016-W0120.01.2017
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicinoČiščenje poslovnih prostorov ZTMJN000038/2017-W0120.01.2017
DARS d.d.Vzdrževanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščiteJN007540/2016-W0120.01.2017
DARS d.d.Vzdrževanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščiteJN007540/2016-W0120.01.2017
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJEDOBAVA MULTIMODALNEGA DIAGNOSTIČNEGA APARATA, ANGIOGRAF+OCTJN006878/2016-W0120.01.2017
ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.Dobava olj in mastiJN006473/2016-W0120.01.2017
EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. LendvaDOBAVA MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE (MKČN)JN008052/2016-W0120.01.2017
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOBRIŠA VAS-PETROVČENAKUP GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25JN007760/2016-W0120.01.2017
BOLNIŠNICA POSTOJNANAKUP IN DOBAVA ŽIVILJN007975/2016-W0120.01.2017
OI LJUBLJANANakup pralnih sredstev z brezplačno uporabo dozirne linije za avtomatsko doziranje pralnih sredstevJN006424/2016-W0120.01.2017
VRTEC KOPERSTORITVE ČIŠČENJA IN POMOČ V KUHINJIJN000046/2017-W0120.01.2017
NLZOHNabava steklovine in PVC materiala za laboratorijJN006760/2016-B012016/S 208-37617920.01.2017
DOM UPOKOJENCEV PodbrdoNabava in montaža elektroagregataJN008029/2016-W0120.01.2017
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLASukcesivna dobava bolniških postelj in vzmetnicJN005140/2016-B012016/S 169-30355920.01.2017
SID banka, d.d., LjubljanaDobava pisarniškega materiala in pisarniškega papirjaJN007283/2016-W0120.01.2017
NEK d.o.o.Oprema za hlajenje, prezračevanje in zaščito rezervne kontrolne sobe in tehničnega podpornega centraJN002261/2016-E012016/S 108-19274020.01.2017
VRTEC PEDENJPED NOVO MESTOSUKCESIVNA NABAVA PREHRAMBENEGA BLAGAJN000105/2017-W0120.01.2017
VRTEC PEDENJPED NOVO MESTOSUKCESIVNA NABAVA PREHRAMBENEGA BLAGAJN000105/2017-W0120.01.2017
VRTEC PEDENJPED NOVO MESTOSUKCESIVNA NABAVA PREHRAMBENEGA BLAGAJN000105/2017-W0120.01.2017
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTUROA-145/16; Sanacija vozišča na cesti G2-108/1186 Hrastnik - Zidani Most od km 0,000 do km 8,291.JN007070/2016-B0120.01.2017
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTUROD-111/16; Rekonstrukcija mostu čez Senčanski potok (Judrije) pri Budgoju (GO0198) na R3-606/5703 v km 21,308JN006966/2016-W0120.01.2017
MJUNMVSAMO-38/2016: Izvedba storitev za namestitev aktivne mrežne opreme pri prenovi komunikacijskega omrežja državnih organovJN007859/2016-W0120.01.2017
UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJDobava športne opreme za zavode za prestajanje kazni zaporaJN007700/2016-W0119.01.2017
GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJENudenje tehnične podpore za Oracle licenčno programsko opremo.JN007963/2016-W0119.01.2017
Klinika GolnikTEKSTILJN006775/2016-W0119.01.2017
ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO LJUBLJANASUKCESIVNA DOBAVA ŽIVILJN007514/2016-W0119.01.2017
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJENabava rentgenskega angiografskega aparata s C-lokom za SB Novo mestoJN003599/2016-B012016/S 131-23470719.01.2017
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE PODROČNA ENOTA INFORMACIJSKI CENTER LJUBLJANAVzdrževanje vstopne točke in programskih knjižnic on-line sistema ter portalovJN007999/2016-W0119.01.2017
SIMBIO d.o.o.Dobava goriv in mazivJN007361/2016-B012016/S 225-40976919.01.2017
SB M. SOBOTANakup EEG aparata s potrošnimi materialiJN007004/2016-W0119.01.2017
UM PFDOBAVA TUJE SERIJSKE PUBLIKACIJE ZA LETO 2017JN007693/2016-W0119.01.2017
UM PFRačunovodske storitve za leto 2017JN007803/2016-W0119.01.2017
AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV LJUBLJANANakup in vzdrževanje diskovnega poljaJN002031/2016-W0119.01.2017
UPK LjubljanaDobava hrane za obdobje 2017 - 2021JN007723/2016-B012016/S 238-43322619.01.2017