PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
MIZŠ Aneks št. 1 k pogodbi 1000-16-7741 KoncesijaStoritve
MIZŠ Aneks št. 1 k pogodbi 1000-16-7421 KoncesijaStoritve
MIZŠ Aneks št. 1 k pogodbi 1000-16-6988 KoncesijaStoritve
MIZŠ Aneks št. 1 k pogodbi 1000-16-6714 KoncesijaStoritve
MIZŠ Aneks št. 1 k pogodbi 1000-16-6484 KoncesijaStoritve
MIZŠ Aneks št. 2 k pogodbi 1000-16-3334 KoncesijaStoritve
MIZŠ Aneks št. 1 k pogodbi 1000-16-3334 KoncesijaStoritve
MIZŠ Aneks št. 2 k pogodbi 1000-16-3333 KoncesijaStoritve
MIZŠ Aneks št. 1 k pogodbi 1000-16-3030 KoncesijaStoritve
MIZŠ Aneks št. 3 k pogodbi 1000-16-3018 KoncesijaStoritve
SB Slovenj Gradec Aktivna oprema CISCO Javno naročiloBlago
SIMBIO d.o.o. Dodatek št. 2 k pogodbi 18/JN-2016/G Javno naročiloGradnje
ZDRAVSTVENI DOM PTUJ JNMV/B-5/2016 Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Pogodba o dobavi blaga Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Pogodba o dobavi blaga Javno naročiloBlago
SŽ - Infrastruktura, d.o.o. Nabava blaga za vzdrževanje infrastukture Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO OKVIRNI SPORAZUM ZA NAKUP VOJAŠKIH TRENSKIH VOZIL Javno naročiloBlago
SŽ - Infrastruktura, d.o.o. Polaganje in zaključitev TK kabla TK59 na odseku Ruše-Dravograd Javno naročiloStoritve
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Kupoprodajna pgoodba - za razdobje IV Javno naročiloBlago
UKC Ljubljana adaptacija OP bloka na stari travmatologiji v pritličju Javno naročiloGradnje
UL BF NAKUP OPREME ZA DOLOČANJE SORPCIJSKIH LASTNOSTI MATERIALOV Javno naročiloBlago
KGZS Aneks št.: 3 h gradbeni pogodbi št.: 12/01/16-3001/16 Javno naročiloGradnje
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Pogodba o dobavi blaga Javno naročiloBlago
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO pogodba o izvedbi JN: verifikacija za sanacijo ozkega grla na žel. progi Divača - Koper in PENP Hrastovlje, sklop 1, sklop 2 in sklop 3 Javno naročiloStoritve
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Kupoprodajna pogodba razdobje IV Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Kupoprodajna pogodba - razdobje IV Javno naročiloBlago
OBČINA VRHNIKA Aneks št. 2 k gradbeni pogodbi št. 371-77/2016 Javno naročiloGradnje
ARS Neposredna pogodba C3341-16-000113 Hitra pošta v tujino Javno naročiloStoritve
ARS Neposredna pogodba št. C3341-16-000102 za poštne storitve Javno naročiloStoritve
ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o. Aneks št. 3 k pogodbi Javno naročiloGradnje
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO OBVO ZAHODNA OBVOZNICA MARIBOR (Streliška -Kardeljeva). Rušenje objektov Pot na okope 7 in Lackova 29 Javno naročiloGradnje
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO PZI nadomestne gradnje mostu (GO0167) v km 0,660 in nadomestne gradnje prepusta (GO5101) v km 0,790 oba čez Mlečni potok v Podbrdu na R2-403/1073 Javno naročiloStoritve
SB BREŽICE Zavarovanje premoženja in odgovornosti Splošne bolnišnice Brežice za obdobje 1.1.2017 do 31.12.2020 Javno naročiloStoritve
ZD GROSUPLJE Okvirni sporazum JN_1S/2016 sklop 10 Javno naročiloBlago
ZD GROSUPLJE Okvirni sporazum JN_1S/2016 sklop 3 ,5,6 Javno naročiloBlago
ZD GROSUPLJE Okvirni sporazum JN_1S/2016 sklop 7,25 Javno naročiloBlago
ZD GROSUPLJE Okvirni sporazum JN_1S/2016 sklop 14,16 Javno naročiloBlago
ZD GROSUPLJE Okvirni sporazum JN_1S/2016 sklop 4,9,15 Javno naročiloBlago
ZD GROSUPLJE Okvirni sporazum JN1S/2016 sklop 1,8,13 Javno naročiloBlago
ZD GROSUPLJE Okvirni sporazum JN_1s/2016 sklop 12 Javno naročiloBlago
ZD GROSUPLJE Okvirni sporazum JN_1S/2016 sklop 2,21,22 Javno naročiloBlago
ZD GROSUPLJE Okvirni sporazum JN_1S/2016, sklop 23 Javno naročiloBlago
KOVOD Postojna, d.o.o. OKVIRNI SPORAZUM ŠT. 18/1-2017 Javno naročiloGradnje
KOVOD Postojna, d.o.o. OKVIRNI SPORAZUM O SUKCESIVNI DOBAVI VODOVODNEGA MATERIALA; SKLOP 6: VODOMERI Javno naročiloBlago
KOVOD Postojna, d.o.o. OKVIRNI SPORAZUM O SUKCESIVNI DOBAVI VODOVODNEGA MATERIALA Javno naročiloBlago
KOVOD Postojna, d.o.o. OKVIRNI SPORAZUM O SUKCESIVNI DOBAVI VODOVODNEGA MATERIALA; SKLOP 4: SPOJNI IN PRIKLJUČNI MATERIAL Javno naročiloBlago
KOVOD Postojna, d.o.o. OKVIRNI SPORAZUM O SUKCESIVNI DOBAVI VODOVODNEGA MATERIALA; SKLOP 2: FAZONI in SKLOP 3: ARMATURE Javno naročiloBlago
KOVOD Postojna, d.o.o. Okvirni sporazum o sukcesivni dobavi vodovodnega materiala; SKLOP 1: CEVI Javno naročiloBlago
OŠ MARIJE VERE Prodajna pogodba Javno naročiloBlago
OŠ MARIJE VERE Prodajna pogodba Javno naročiloBlago