PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
AJPES Nadgradnja obstoječega sistema letnih poročil Javno naročiloStoritve
AJPES Nakup informacijskega sistema ERP Javno naročiloStoritve
SŽ, d.o.o. Aneks št. 3 k pogodbi NAB – 199/2015/06/INV Javno naročiloStoritve
SŽ, d.o.o. Aneks št. 2 k pogodbi NAB – 199/2015/06/INV Javno naročiloStoritve
UKC Ljubljana ANEKS ŠT. 2 Javno naročiloBlago
SŽ, d.o.o. Aneks št. 1 k pogodbi NAB – 199/2015/06/IN Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO IZVEDBA GOI DEL ZA IZGRADNJO HANGARJA S PLOŠČADMI IN CESTE S1 ZA PREVOZ MINSKO EKSPLOZIVNIH SREDSTEV - DODATNA DELA Javno naročiloGradnje
NLZOH Pogodba o dobavi in implementaciji ter vzdrževanju kadrovskega informacijskega sistema, št. 72-6000-SSS-2016 Javno naročiloStoritve
SŽ, d.o.o. NAB-199/2015/06/INV Javno naročiloStoritve
NLZOH Pogodba o dobavi in implementaciji ter vzdrževanju poslovnega informacijskega sistema, št. 71-6000-SSS-2016 Javno naročiloStoritve
OBČINA SEŽANA Pogodba številka 430-21/2016 - Tisk občnskega glasila Kraški obzornik Javno naročiloStoritve
AJPES Vzdrževanje, svetovanje, operativna pomoč in nujna prilagoditev v delovanju programske opreme RZPP Javno naročiloStoritve
NLZOH Okvirni sporazm št. 65-6000-SSS-2016, katerega predmet je nabava zaščitne in varovalne opreme III Javno naročiloBlago
NLZOH Okvirni sporazm št. 64-6000-SSS-2016, katerega predmet je nabava zaščitne in varovalne opreme III Javno naročiloBlago
NLZOH Okvirni sporazm št. 75-6000-SSS-2016, katerega predmet je nabava zaščitne in varovalne opreme III Javno naročiloBlago
AJPES Nakup in vzdrževanje licenc Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO KAPICE DETONATORSKE VADBENE VDK-8 IN KAPICE DETONATORSKE VADBENE ELEKTRIČNE VEK Javno naročiloBlago
AJPES Storitev najema sistemskih kapacitet Javno naročiloStoritve
FURS Pogodba št. 1620-17-000040 Javno naročiloStoritve
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO Sanacija brežin na G2-111/0239 Valeta - Sečovlje, G2-111/1509 Jagodje - Valeta in R3-629/1381 Valeta. Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA LJUBLJANA Dodatek št. 3 h gradbeni pogodbi za rekonstrukcijo Letališke ceste v Ljubljani na odseku od križišča s Kajuhopvo cesto do Emporiuma Javno naročiloGradnje
Javne službe Ptuj d.o.o. Pogodba o najemu naprave za čiščenje izcedne vode deponije nenevarnih odpadkov Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Pogodba 4300-71/2017-1; Vzdrževanje sloja poti v letih 2017 do 2021 Javno naročiloStoritve
NLZOH OKVIRNI SPORAZUM št. 52-3001-CMM-2016, katerega predmet so Prevozi pošiljk II Javno naročiloStoritve
NLZOH Okvirni sporazum št. 53-3004-CMM-2016, katerega predmet so Prevozi pošiljk II Javno naročiloStoritve
NLZOH OKVIRNI SPORAZUM št. 214a-15-10082-16, katerega predmet so Prevozi pošiljk II Javno naročiloStoritve
JEKO - IN, d.o.o., Jesenice Okvirni sporazum (sukcesivna dobava materiala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov v letu 2017) Javno naročiloBlago
Lekarna Ljubljana Aneks št. 3 k pogodbi za storitve čiščenja poslovnih prostorov Javno naročiloStoritve
JEKO - IN, d.o.o., Jesenice Okvirni sporazum (dobava asfaltnih mešanic za potrebe rednega vzdrževanja cest v letu 2017) Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Nakup zaščitnih strelskih očal Javno naročiloBlago
CESTNI INŽENIRING d.o.o. Prenova načrtov zaščite in reševanja v predorih Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA Vzdrževanje letala Turbolet L-410 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA Vzdrževanje letala Turbolet L-410 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Aneks št. 1 k pogodbi za nakup protivlomne opreme za potrebe diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije v tujini št. C1811-17-000016 Javno naročiloBlago
SNAGA, d.o.o. ANEKS ŠT. 1 k Okvirnem sporazumu št. SNAGA-74/16 za storitve prevoza pri čezmejnem premeščanju odpadkov Javno naročiloStoritve
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. nabava pismarni Javno naročiloBlago
NLZOH Okvirni sporazum št. 30-6000-SSS-2016, katerega predmet je Nabava zaščitne in varovalne opreme II Javno naročiloBlago
UKC Ljubljana Nakup tehničnega materiala po sklopih - 7. sklop: Baktericidni filtri 62 dni Javno naročiloBlago
UKC Ljubljana Nakup tehničnega materiala po sklopih - 6. sklop: Baktericidni filtri 31 dni Javno naročiloBlago
UKC Ljubljana Nakup tehničnega materiala po sklopih - 5. sklop: Vodovodni material za centralno kurjavo Javno naročiloBlago
UKC Ljubljana Nakup tehničnega materiala po sklopih - 4. sklop: Kovinski material - splošni Javno naročiloBlago
UKC Ljubljana Nakup tehničnega materiala po sklopih - 3. sklop: Elektro material - za medicinske aparate Javno naročiloBlago
UKC Ljubljana Nakup tehničnega materiala po sklopih - 1. sklop: Elektro material - razsvetljava Javno naročiloBlago
NLZOH Okvirni sporazum št. 33-6000-SSS-2016, katerega predmet je nabava zaščitne in varovalne opreme I Javno naročiloBlago
ELEKTRO MARIBOR d.d. SKLOP – 11 Najem rovokopača 8000-11000 kg s strojnikom Javno naročiloStoritve
ELEKTRO MARIBOR d.d. SKLOP – 10 Najem mini bager od 3.500 do 3.800 kg s strojnikom Javno naročiloStoritve
ELEKTRO MARIBOR d.d. SKLOP – 9 Najem demperja Javno naročiloStoritve
ELEKTRO MARIBOR d.d. SKLOP – 8 Najem valjarja 700 do 1.000 kg Javno naročiloStoritve
NLZOH Okvirni sporazum št. 29-6000-SSS-2016 , katerega predmet je »Pomivanje steklovine v laboratorijih« Javno naročiloStoritve
ELEKTRO MARIBOR d.d. SKLOP – 7 Najem rovokopača 8000-11000 kg, z udarnim kladivom Javno naročiloStoritve