KONTAKT Z NAMI

Telefonska pomoč uporabnikom portala javnih naročil
(tehnična pomoč: registracija uporabnikov, objava obvestil v zvezi z javnimi naročili, odločitev in pogodb, evidenčna naročila)
od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro
tel. št. 01 200 18 66
tel. št. 01 200 18 50

Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o.
Dunajska cesta 167
1000 Ljubljana
info@uradni-list.si

Republika Slovenija
Ministrstvo za javno upravo
Direktorat za javno naročanje
Tržaška cesta 19a
1000 Ljubljana

Svetovanje in help desk
Telefonsko svetovanje (sistem javnega naročanja)
vsak torek, sredo in četrtek med 9. in 12. uro na tel. št. 01 478 1688

Help-desk (sistem javnega naročanja)
http://www.djn.mju.gov.si/narocniki/svetovanje