Iskanje

   Napredno iskanje
skrij napredno iskanje
Naročnik Matična številka Izberi iz poslovnega registra
Naziv pogodbe JN številka
Področje Datum sklenitve
Vrsta naročila Datum objave na portalu
CPV Koda
Datum zadnje spremembe
OCDS izvoz / OCDS Export Pregled objavljenih pogodb (četrtletni/letni podatki) v CSV


PREGLED OBJAVLJENIH POGODB - Prikazanih je zadnjih 1000 zapisov
Naročnik Naziv pogodbe JN številka Področje Tip Zadnja sprememba